TINAS BERÄTTELSE

Sidan har ligget stil en längre tid till förmån för huvud bloggen.

Tanken är att berättelsen om Tina skall fortsätta.

/Claudio

KRISTENDOM I HISTORISKT PERSPEKTIV

Nytt 2018 06 27

Inledning

Lägger ut en blogg i flera delar om den kristna arvet och dess historia i korthet.

Kanske finns det fler som delar mitt intresse och kan  ta sig tid att läsa det.

Följande kapitel  kommer jag skriva om:

  • Kristendomens början
  • Den första förföljelsen
  • Tiden under Romarrikets välde
  • Korsfarare och Islam
  • Namn och samfund
  • Kristendom i vår tid

 

Kristendomens början

Det började i Juda land.  Juda var en av 12 bröder/ stammar kallad oficielt som härstammar från Isak Abrahams och Saras son, och blev så småningom  Israel.

Israel 12 stammar betraktades som  Guds speciella egendoms folk genom historien, inte på grund av att dessa var bättre än andra, utan därför att Herren skulle använda dessa till ett speciellt kallelse.

Folket i sig var som alla andra folk som följde sina egna begär och tankar. Trotts alla profeter i historien ville de vandra på sin egen väg. Det fanns förvisso en liten skara som var Gudfruktig, men det flesta brydde sig inte  om Gud.

I detta mörker som varade i 400 år förre Kristus, hade Gud lovat att Han skulle sända en Frälsare/Messias  som skall visa dem vägen.

Detta är historien om  Jesus som kom till världen som en liten människa. Konkret, för att människor skulle förstå och uppfatta Hans tilltal och tanke med livet, då tänkte Herren  skicka Sin Son i mänsklig gestalt. Den Gudfruktiga kvinnan Maria, som var så enkel och försynt blev utvald till födelse av  världens frälsare.

Historien om vad Herren Jesus gjorde och vad Han undervisade om känner de flesta till.

Kristendomen blev till helt enkelt  efter Jesu död och uppståndelse.  Det som gamla  förbundets testamentet inte kunde åstadkomma, blev det ett nytt” Förbund” som försoning  från all synd, fel och brister genom Guds eget son för alla tider igenom.

Jesus  blev åter upptagen till himmelen inför sina lärjungar med löfte att återkomma när tiden är inne på samma sätt som han for upp.

Han gav sina lärjungar instruktioner om att gå ut i hela världen för att göra alla till Hans lärjungar, döpande dem i Faders, Sonen och Den Helige Andens namn.

Detta blev början till att lärjungar började sprida budskapet om Kristus-Messias  och blev kallade ”Kristna”

 

Den första förföljelsen

Det dröjde inte länge förrän de kristna började känna på förföljelsen. Kanske inte så konstigt med tanke på att dessa var Jesu lärjungar och förföljelsen kom från Judarna. Det var helt enkelt såna som tyckte att de stod över lagen och hade monopol på att tolka den.

Det var dessa som såg till att döma Jesus. Nu var det ändå så att ” skriften och Guds plan” skulle fullbordas, annars  hade världen inte fått någon försoning.

I dessas ögon var det viktigare att följa lagen än att bry sig om sin nästa. De var lagiska lärare som hamrade in sin undervisning bland Judarna.

Bland dessa var det ”Saulus” den främste förföljaren som ”andades mordlust” bland Kristna.Bland den förste som fick sätta livet till för sin tro skull, var Stefanos, som blev stenad till döds i ren raseri när de hörde honom berätta om Jesus och frälsningen.

Saulus  vigde sitt liv till att söka upp dem för att släcka deras  liv i tron att de kommer att försvinna till sist.

De Kristna fick samlas i hemmen i hemlighet där det delade allt med varandra och undervisade om vad Jesus predikade och gjorde så länge Han var mitt ibland dem. Dessa praktiserade helt enkelt det som  Gud hade lovat genom Jesus undervisning.

Saulus blev den första människa som fick uppleva en dramatiskt omvändelse mitt i en förföljelse raid.

När han var som mest hatiskt till de Kristna, blev han slagen till marken med blindhet, och en röst ropade till honom:  Saulus, Saulus, varför förföljer du mig?

Vem är du Herre svarade Saulus? Saulus fick hjälp av en kristen man Ananias som lede honom till Damaskus där han kunde ta igen sig. Med utgångspunkt ifrån det som apostlarna hade varit med om och hört av Jesus, berättade de allt för Saulus som blev kristen och tog namnet Paulus.

Det var förenat med döden  att nämna om Kristendom eller att man var en Jesus anhängare, främst från Judarna, men så småningom också från den Romerska makten.

Vi vet både av historiska dokument och ifrån det som är skrivet i bibeln att det var många som fick sätta livet till bland de första kristna i historien. Bland dessa var apostel Petrus som korsfästes upp och ner i dåvarande Rom. Samma öde gick också Paulus till möte. Han blev dock inte korsfäst, men fick lida martyr döden i Rom.

*********************************************

 

Tiden under Romarrikets välde

Många var kejsare i Rom under 3 sekler och framåt tills hela det  Romerska riket föl sönder.

Ifrån kejsar Nero och fram till Dioclanius på 300 talet utsattes de kristna för en brutal förföljelse för att de bekände sig till Kristus och den kristna tro.

Kejsar Nero ansågs vara det första vilddjuret som omtalas i Daniels bok och i Uppenbarelse böcker.

Visa tror att han led av schizofreni och inbillade sig att allt som hände av ondo, kom från de kristna.

Enligt gamla dokument satte han eld på hela Rom för att de kristna skulle få skulden och han skulle få en förevändning att utrota alla kristna i Rom. Till en början fick han folket med sig, men blev snart uppdagat att det var han själv som låg bakom sammansvärjningen.

Från Perpetuas dagböcker, en ung kristen kvinna , som blev utsatt för förföljelsen  kan vi ta del av hur hon led martyr döden tillsammans med en del andra troende inne i koloseum under den grymme kejsaren Dioclecanius.

Perpetua hade en  far som försökte övertala  henne att avsäga sig sin tro för att inte riskera sitt liv.

I berättelse kan man läsa att hon tog fram en blomma och frågade sin far om den blomma kunde kallas för något annat en det som den är?

Nej sa hennes far, det är som du säger,

Hur skulle jag kunna förneka det jag är, sa Perpetua, jag är en kristen och vill så vara in i döden.

Hon hade en övertygande tro som bar henne i det mest utsatta lägen.

Så blev också hon tillfångatagen och förd till koloseums källare i väntan på avrättning med det mest grymmaste  sättet. Dessa modiga kristna som väntade på martyr döden, kände lukt av död och blod.

Rytande och skrik av vilda djur blandat med åhörare som hade sitt nöje vid dessa tillställningar.

Innan Perpetua ledes bort till avrättning lämnade hon kvar sitt papirus dagbok där den blev omhändertagen och sparad för efter världen. Perpetua själv skulle spetsas med spjut av en gladiator men missade, och medan hon levde tog han fram sitt svärd för att ge henne den sista stötten.

Perpetua tog tag i hans spjut med bara händer som om hon ville visa att den som hon tror på är starkare än det gjordiska vapen.

Hon dog en stund senare martyr döden, säkert med en förvisning om att Gud hade öppnat himmelens port för att ta emot henne.

De andra som väntade på avrättning sjöng lovsåg till Gud med en förvisning om att snart skall också dessa vara hos Jesus.

Visa åskådare blev helt tagna av det som hände och undrade vad som var på gång, medan andra skrek ännu mer i förbannelse av de kristna.

Kejsar  Dioclecanius fick också sin dom  kort efteråt, hans kropp blev uppäten av maskar, cancer kan vi säga idag, men innan han dog upphävde han förföljelse av de kristna  och påbjöd att man skall frukta den sanne Guden som de kristna tror på.

**************************************************

 

  Korsfarare och Islam

På 1000 talet uppträde så kallade ”Korsfarare” som blev en gren från den  kristna tron, men som så småningom föl av den kristna läran och bildade eget. Det gäller för övrigt andra grupper och samfund som kom till genom splitring och avvikelse från den apostoliska läran.

Detta känner vi igen i vår tid, människor som får en  ide och driver den vidare i tron att det är Guds vishet. På så sätt skapar man splitring bland de kristna, istället för att fokusera på den apostoliska läran, blir det att man försvarar  olika dogmer och mänskliga påhitt.

Johannes säger i sitt första brev: ”De har utgått från oss, men hörde aldrig till oss, hade de hört till oss hade de stannat hos oss”…

Så var det med korsfarare också, de trodde att de krigade för Gud och den goda saken och drog ut på erövrings tåg där de ägnade sig åt plundring och slakt av andra som inte sympatiserade med deras tro.

Deras tro byggde på et jordiskt krigföring, och hade inte mycket att göra med den andliga striden.

Jesus har själv, för övrigt, bekräftat för sina lärjungar, att Hans rike är inte av denna världen.

Som en motkraft till Korsfararna uppträde Islam och dess anhängare för att erövra världen. Dessa låg i krig med varandra under några sekler. Följden blev död och slakt av människor på bägge sidor.

Det är känt av historiska dokument att Islam utbredning sträckte sig från mellanöstern och upp till halva södra Europa.

I samband med Muhameds födelse fick Islam en ny tändning på 1600 talet som för övrigt blev en oficielt  stads religion i hela mellanöstern. Så småningom utbredde sig  Islam  i norra Afrika och en del av Asien.

Enligt visa bedömare betraktades Islam som det andra vilddjuret  som är omtalad i Uppenbarelse böckerna.

Man menar att Islam blev en makt faktor  på 1600 talet och vidare under 3-400 år. Därefter blev det stiltje i den Islamiska världen mer eller mindre. Sen kom Komeini i början på 1980 talet och eldade på den Islamiska världen. På nytt fick Islam et uppsving och blev en makt faktor i världen igen.

Framför allt inriktar man sig mot de kristna  med tanken att utplåna dem om de inte omvänder sig till Islam.  Dess bättre är inte alla muslimer anhängare av den extrema tanke. Dessutom det som skrivs här är beskrivning av en  politiskt/religiöst system och inte något personligt.

 

Namn och samfund

Hur uppstod samfund?

Hur fick dessa sitt namn?

Svaret på dessa frågor är ganska enkla att svara egentligen. Vi vet redan, från skriften i samband med Paulus missions resor att han bildade församlingar  enligt den apostoliska modellen.

Han skrev ofta brev till dessa församlingar med förmaningar och uppmuntran att hålla fast i tro på Kristus som var och är den centralla i hela den kristna världen.

Det var församlingen i Rom, i Korint,Tesaloniki och så vidare.

Johannes som befann sig på ön Patmos och skrev ner om sina uppenbarelser, enligt  Uppenbarelseboken, skrev också till de olika församlingar, Laodikeia, Sardes, Filadelfia, Thyatria och några till, sammanlagd  7 församlingar i då tidens värld,  vilket gällde Grekland och del om mellanöstern.

Lägg märke till att alla dessa  kallades ”Församling” först och sen namn efter en stad  för att helt enkelt veta vilket församling det gäller.

Tittar vi däremot på ”Församlingen” som sådan har den en djupare innebörd och mening.

Fritt översatt är ”Församling” en plats där de troende, som tog emot Frälsningen/räddningen genom Kristus samlades  för att delge varandra av det som de hade upplevt och fått genom tro. Det var också en plats i då tidens värld, där de troende delade med varandra av den lekamliga spisen också.

Vi skall komma ihåg att de kristna förföljdes redan tidig och var förenat med dödsstraff att vara en kristen. Det föl sig naturligt att de stöttade varandra både andligt och lekamligt efter de bud Jesus gav dem när Han undervisade så länge apostlarna var med Honom.

Varifrån har alla dessa andra kommit och fått sitt namn under historien?

Det är allmänt känt att den Romerskt katolska kyrkan  härstammar från apostel Petrus. Man menar att Jesus gav honom nycklar till att bilda församling. Eftersom Petrus led martyr döden i Rom då måste en ny ledare utses som ställ företrädare till Petrus,en som skall  leda  församlingen och vara överhuvud för alla kristna i världen. Man utsåg då den första ” Påve-Pappa” kallad allmänt. Han skulle helt enkelt vara en  ”Faders gestalt” för alla kristna i världen.

Detta avvek något från den apostoliska världen eftersom Herren Jesus har själv undervisat om  att man skall inte kalla någon människa för ”andlig pappa” eller ”Far” Ledarskap skulle finnas i församlingen, ja. Men ledare hade en speciellt uppgift, dessa skulle vara herdar för folket och samtidigt betjäna folket och vara likställd med alla i församlingen.

Vidare var det så bland de första kristna att förföljelsen och  kampen  om tron påverkade visa medlemmar   som skulle kompromissa i förhållande till den apostoliska (första) läran. Man menade helt enkelt att det behövdes en anpassning till tidens förhållande, för att kunna överleva andligt och fysiskt.

För folket i mellanöstern, särskilt med Judiskt ursprung som tog emot Kristus blev det också en vis splitring. Man menade att de kristna åsidosatte  Guds lag som gavs till Judarna och då uppstod splitring bland dessa också med följd att man gjorde  avkall från det som Jesus undervisade om.

Jesus har själv sagt att han har inte kommit för att upphäva lagen, utan för att fullborda den.

Det blev den nya ”Förbundet-lagen-avtal” med Gud genom Jesus som gav sitt liv till försoning för alla som tror på Honom. Det är därför  Han säger och understryker: ” Ingen kommer till Fader utom genom Mig”  Nu gäller det inte längre  lagen i dess mening, där man offrade själv enligt gamla traditioner. Nu är det nåden som gäller genom tro på Kristus som garant att allt är fullbordat och klart.

Detta var den första apostoliska läran som apostlarna predikade om och spred var de än kom.

Det är grunden för tron på Kristus och frälsning/räddning genom Honom  ensamt.

Under tidens gång växte den troendes skara , men också avarter från den sanna apostoliska läran som under resans gång la till eller tog ifrån visa bitar i den ursprungliga lära och tyckte att saker kan göras på annat sätt för att vina människor för Gud.

Man startade helt enkelt nya församlingar med ett annat namn och hade en vis betoning   i sin lära för att  sprida det. Följden blev splitring och osämja som följd och församlingar tappade i anseende hos folket.

I och för sig inget nytt i sig, därför att Jesus har själv varnat att falska profeter skulle komma och utge sig för att vara sända av Honom. ”Jag känner den inte säger Jesus”…

Tyvärr har villfarelse ökat dramatiskt i vår tid och många blir förvirrade och undrar vad som är rätt och fel idag.

Det blir ett ämne för nästa kapitel samtidigt som jag knyter ihop det hela i en avslutnings kommentar.

 

  Kristendom i vår tid- sammanfattning

Hur ser det ut idag i  vår sekulariserade värld?

Som jag nämnde tidigare, råder det förvirring i samfund och församlingar. Allting sätts på sin spets och ifrågasätts. Det kommer nya församlingar och kostelationer, anpassning  är ordet i många samfund för att inte stötta bort någon. Man talar om enighet för att ”världen ” skall se att vi är ett i vår tro.

Om det ändå vore så… kan jag tycka. Det hade varit underbart att se en enhet om vi hade praktiserat den första apostoliska läran.  Vi måste gå tillbaka till ursprunget och vara tydliga med vårt ärende till människor.

Om vi är medvetna att vi predikar tro, låt oss göra det med vetskap att det är inte vi som bär det.

Det är tron som bär oss i förvisning om att Herren som gav oss tro och sina löften genom alla tider som tom bar in i döden för visa förföljda kristna, skall utföra sitt verk i oss.

Tänk på alla dessa som gick i döden för sin tro skull genom seklerna och fram till vår tid, vad var det som gjorde att dessa kunde hålla fast vid hoppet om evighet?

Att vara troende när det går bra för oss och vi åtnjuter välstånd och frihet, är gott och väl. Ändå måste vi ställa frågan till oss själva: Vad händer om allt kastas omkull och det som vi tar för givet helt plötsligt försvinner och vi känner oss nakna bildligt talat?

Då menar jag att det är gott att blicka tillbaka och begrunda, hur var det för de första kristna?

De kunde härda ut för de hade varit med Jesus och fått del av Hans undervisning. De kunde gå ut sedan på Hans befallning  och berätta för andra vad det betydde.

Vi har inte dessa mitt ibland oss, men vi har Guds ord nedtecknad och kan stanna upp för att begrunda det och med vår fråga vända oss till Gud:  ”Herre vad menar du nu, eller, låt mig få vägledning i det som är svårt så jag kommer rätt”.

När apostlarna predikade för människor i då tidens värld, var det många som tog emot det, trotts lidande och förföljelsen. Andra spottade på apostlarna och drev bort dem från trakten med motiveringen att de var tokiga.

Ja vad är skillnad idag?

Med den frågan avslutar jag  bloggen i 2 delar.

Den som känner behov att kommentera det kan göra det på bloggen direkt.

Claudio